Σκοπός

Η διάδοση και ανάπτυξη του ναυταθλητισμού, σε όλα τα επίπεδα, ανάλογα με τις δυνατότητες του Ν.Ο.Α.

Η διαπαιδαγώγηση των αθλητών, βασισμένη σε υγιείς αρχές συναγωνισμού, ευ αγωνίζεσαι και η προσπάθεια δημιουργίας πρωταθλητών μέσα από τη σωστή υλικοτεχνική υποδομή και εκπαίδευση από καταλλήλους προπονητές.

Η δημιουργία μεγάλης βάσης αθλητών στις σχολές ανάπτυξης, από τους οποίους θα επανδρωθούν οι Ολυμπιακές κατηγορίες και θα προκύψουν οι μελλοντικοί πρωταθλητές.

Η δημιουργία σωστού περιβάλλοντος όπου οι αθλητές θα περνούν τις ελεύθερες ώρες τους δημιουργικά.

SponsorName

Click to learn how to support.

AdvertiseHere

>>
Click to learn how to support.